Επικοινωνία

Πλησιάστε

Μεθοδολογία

Μάθετε περισσότερα για τη συλλογή δεδομένων, η οποία γίνεται μέσω μιας κοινοπραξίας ανταποκριτών πεδίου, οι οποίοι είναι μέλη διαφόρων οργανώσεων στην Ελλάδα.

Η Βάση Δεδομένων

Εξερευνήστε τα δεδομένα αυτής της επιστημονικά τεκμηριωμένης πλατφόρμας που αποτυπώνει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα κέντρα κράτησης μεταναστών.