Χαρτογραφώντας τη βία σε συνθήκες κράτησης

Μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πλατφόρμα που καταγράφει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε χώρους κράτησης μεταναστών

50

Εγκαταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να κρατούνται αλλοδαποί/αλλοδαπές υπήκοοι για διοικητικούς λόγους

87

Μαρτυρίες από άτομα που έχουν βιώσει από πρώτο χέρι την εμπειρία της κράτησης μεταναστών

101

Περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των χώρων κράτησης

172

Πηγές με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές κράτησης μεταναστών/μεταναστριών

Χώροι κράτησης μεταναστών

Ο χάρτης δείχνει τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων όπου μπορεί να κρατούνται μετανάστες, ανά χώρα. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια τοποθεσία για να δείτε το όνομα του κέντρου και βασικές πληροφορίες. Κάντε κλικ σε αυτό, και θα μεταφερθείτε στη σελίδα του κέντρου, όπου θα παρέχεται μια σειρά από πληροφορίες, όπως περίληψη των μαρτυριών που έχουν συλλεχθεί από το συγκεκριμένο κέντρο, ο αριθμός των περιστατικών παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν αναφερθεί, εικόνες, βίντεο και ήχος (όπου υπάρχει), ακαδημαϊκές εργασίες, εκθέσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέσεις με προτάσεις πολιτικής και άλλο δημοσιευμένο υλικό.

Κέντρα κράτησης με τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών

Συνηθέστερος τύπος περιστατικών